Gedragsregels Samen Steppen

 • Iedere deelnemer dient WA verzekerd te zijn.
 • Deelname aan de activiteiten is ten allen tijde voor eigen risico van de deelnemer.
 • Deelnemers gaan zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten.
 • Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen door onzorgvuldig gebruik, dan kan dat verhaald worden op de veroorzaker
 • U bent zelf verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, diefstal of beschadiging van goederen.
 • Door inzending van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met deze gedragsregels.
 • Inschrijving voor een workshop of training is pas definitief na het ontvangen van het inschrijfformulier.
 • Inschrijving voor een workshop of training verplicht tot betaling. De betaling dient uiterlijk tien dagen voor aanvang van de workshop of training te zijn voldaan.
 • Bij te late betaling kan de plaats in de workshop of training komen te vervallen.
 • Deelnemers kunnen zich tot 24 uur voor datum workshop of training kosteloos afmelden, daarna wordt er geen geld meer gerestitueerd.
 • In overleg worden de gemaakte foto’s of ander beeldmateriaal, gebruikt voor promotiedoeleinden op de website en op social media.